Firma KOTŁOCHEM oferuje:

  • uruchamianie i eksploatacja kotłów 
  • chemiczne czyszczenie kotłów i urządzeń energetycznych (trawienia)
  • alkaliczne pomontażowe gotowanie (wygotowanie) kotłów i urządzeń energetycznych
  • ochronę urządzeń kotłowych przed korozją i osadami
  • technologie uzdatniania wody
  • dystrybucję środków do korekcji i kondycjonowania wody
  • opracowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami