• chemiczne czyszczenie kotłów z osadów i produktów korozji kotłów parowych i wodnych,
  • alkaliczne wygotowanie pomontażowe, ponodernizacyjne, po remontach wraz z wytworzeniem warstwy pasywnej magnetytu,
  • chemiczne czyszczenie urządzeń energetycznych