• stacji dozowania chemikaliów i dezynfekcji wody,
  • dysz filtracyjnych,
  • środków do korekcji i stabilizacji wody pitnej, zasilającej, kotłowej, kondensatów i pary,
  • środków lotnych z parą,
  • flokulantów, kolagulantów, biocydów,
  • lotnych inhibitorów korozji,
  • mas jonitowych,
  • żwirów filtracyjnych