• rozruch kotłów nowych i po modernizacji,
  • ruch regulacyjny kotłów,
  • ruch próbny 72 godzinny,
  • suszenie obmurzy,
  • dmuchanie rurociągów parowych,
  • czyszczenie kotłów w czasie eksploatacji bez potrzeby wyłączania z ruchu.,
  • ekspertyzy w zakresie uszkodzeń kotłów, wymienników ciepła itp.,
  • korekcja i stabilizacja wody zasilającej, kotłowej, pary, kondensatów, wód chłodzących przy użyciu nowoczesnych środków zgodnie z PN-EN,
  • dostawa sekcji dozowania chemikaliów
Stan płomienicy kotła ERm przed czyszczeniem
Stan kotła ERm po czyszczeniu w czasie eksploatacji
Rozruch kotła SFS 20 odpady zwierzęce Jezuicka Struga
Suszenie obmurza i rozruch kotła OR 50 Polkowice, ściany szczelne
Dmuchanie rurociągu parowego kotła SFS 20, kocioł – turbina