Przekształcenie  Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach z CBKK w CBKK S.A. wpłynęło na utworzenie przez grupę specjalistów samodzielnej firmy o nazwie Zakład Chemii Energetycznej Kotłochem.

Firma inżynierska istnieje na rynku energetycznym od 1997 r. i z powodzeniem realizuje powierzone jej zadania.

Kotłochem Tarnowskie Góry posiada uprawnienia Centralnego Dozoru Technicznego w Poznaniu w zakresie chemicznego czyszczenia urządzeń energetycznych podlegających UDT (nr. uprawnień CH-30-44/1-13 z dnia 04.06.2013 r.).

Pracownicy Kotłochem Tarnowskie Góry posiadają uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne w zakresie napraw i eksploatacji urządzeń energetycznych.