• badania jonitów wraz z oceną ich przydatności do dalszej eksploatacji,
    • czyszczenie jonitów w urządzeniach eksploatowanych metodą bezkwasową,
    • opracowania technologii uzdatniania wód dla potrzeb zasilania kotłów i innych odbiorców,
    • modernizacja stacji odgazowania wody,
    • uruchomienie stacji uzdatniania wody, instrukcje, szkolenie obsługi, kontrola chemiczna,
    • ekspertyzy stacji filtrowania, zmiękczania, demineralizacji i odgazowania wody.
Sekcja dozowania chemikaliów dla kotłów 2x OR 50 Polkowice
Zanieczyszczona masa jonitowa – badanie mikroskopowe
Uszkodzona masa jonitowa – badanie mikroskopowe